אאא

בהסדר פשרה בין שופרסל ללקוח של הרשת שתבע אותה בתביעה ייצוגית, הוסכם כי הרשת מתחייבת להשיב כסף לצרכנים, עד למיצוי של 4.5 מיליון שקל. הפיצי ינתן כהנחה של חמישה שקלים לכל לקוח שיבצע רכישה מעל 25 ש"ח.

התביעה הוגשה בשל טענה כי שופרסל גבתה מהלקוחות מחיר גבוה מהמחיר שמוצג על גבי המדף, ופיצוי זה ייכנס לתוקף 90 יום אחרי מועד האישור של בית המשפט.

מי שהגיש את התביעה הייצוגית הוא עורך דין שכבר הגיש בעבר בקשות לתביעות ייצוגיות נגד HOT מובייל, סלקום, פרטנר וגלידת שטראוס. גם את 'רמי לוי שיווק השקמה' הוא תבע אך נסוג בו.

בכתב התביעה הוא מנמק עצמו, כי לקוחות נתקלים לעתים בהפרשי מחיר בין המחיר המוצג על המדף, לבין מחיר המוצר בקופה, לרבות במקרים של מבצעי הוזלה ולא בכל המקרים שופרסל מקיימת את תנאי המבצע. לטענתו, גם כשמובא לידיעת המוכרים ברשת שיש הפרש מחיר שכזה, היא אינה מתקנת את הטעות.

שופרסל מצידה כותבת בתשובתה לתביעה, כי היא משקיעה מאמץ גדול ומשאבים רבים בסימון מדויק של מחירי המוצרים בסניפיה, היכולים להגיע כדי עשרות אלפי מוצרים לסניף. עם זאת, לאור טיבו וטבעו של תהליך סימון המחירים בסניפים, קיימת הסתברות נמוכה מאוד אך בלתי נמנעת לחלוטין, להתרחשותן של טעויות סימון מחירים.

לגופו של ענין, שופרסל התחייבה לאמץ סדרת נהלים לפיהם על גבי שלטי המבצע יופיעו תאריכי תוקף המבצע בגופן גדול, לחדד נהלים לעריכת סריקות שוטפות לאיתור שלטי מבצע שתוקפם חלף ולהסרתם ולקבוע נוהל מפורש לפיו בכל מקרה של דיווח לקוח על טעות סימון ומתן זיכוי בעבור טעות כזאת. במקרה שכזה, עובד שופרסל ייגש מיידית למדף המוצר בגינו ניתן הזיכוי, ויסיר את שלט המבצע (פג התוקף).