אאא

רבני יהדות בוכרה האמריקנים, שהתאחדו לפני שנה, התכנסו בשבוע שעבר בקווינס שבניו יורק בכדי לקבוע תקנות, במטרה לעצור את הסחף והפרצות בחומות היהדות, אל מול גלי ההתבוללות המתגברת בארצות הברית.

בפתח הכינוס הבהירו הרבנים כי הם מתאחדים תחת מרותו של בית הדין בראשותו של הגאון רבי יצחק ישראלי, שהכינוס התקיים בבית הכנסת "אוהל שמחה". הרבנים אף הכריזו במקום וחתמו על מכתב האומר כי "אין לאף אדם או לשום ארגון סמכות או רשות לייצג אותנו ואת הקהילות הקדושות ליהודי בוכרה בארצות הברית וקנדה כלל, והעושים כן אינם אלא מטעים את הרבים".

במשא העיקרי של הכינוס הציג הגר"י ישראלי את שתי הבעיות העיקריות שהרבנים התאספו כדי לעצור אותן: "הבעיה האחת היא של צעירים וצעירות שחוברים לגויים ומבקשים לגייר אותם, לרוב בגיור מהיר שאין מאחריו שום כוונה כנה לקבלת עול מצוות".

"חז"ל אומרים שקשים גרים לישראל כספחת", הוסיף הרבוהסביר את הטעם לכך המובא ברמב"ם: "הם מתגיירים לתוך היהדות לשם אישות או לשם ממון או לשם כבוד או לשם סיבה אחרת ובסופו של דבר הם חוזרים בהם ונוהגים ככל הגויים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדבריו, בדורות האחרונים נהוג בבתי הדין לקבל את הקולות של ה"אחיעזר", כמובן רק במקרה של כנות אמיתית בקבלת מצוות. "לצערנו הרב שמעתי מאחורי הפרגוד שיש כאלה שמלמדים אותם איך לרמות. אומרים להם: אתם הולכים לרב, אתם הולכים לבית דין, תגידו להם כן, אנחנו נשמור שבת, אנחנו נשמור תורה ומצוות, ובאים בפני בית הדין ומעידים בפניו שכביכול הם מסכימים לקבל עליהם תורה ומצוות - והכל בשקר ובתרמית. אחר כך 'סופו הוכיח את תחילתו' שמעולם הם לא שמרו תורה, לא שמרו שבת, לא שמרו מצוות, והגירות שלהם לא חלה מעיקרא".

בשל כך, התקנה הראשונה שהתקבלה, ואשר כל הרבנים הסכימו להכריז עליה בקהילותיהם, היא שלא לעשות שום גיור באופן עצמאי בשום מקום בארצות הברית וקנדה, ולא לגייר באופן עצמאי אלא רק על ידי בית הדין של קהילות הבוכרים, זאת אחרי שהמועמדים לגיור עברו וועדת רבנים שהוקמה על ידי מועצת הרבנות הבוכרית, וועדה שתבחן את רצינות כוונותיהם והאם יש להם נתונים לשמירת תורה ומצוות.

ההנהגה השניה שאומצה בישיבה היא תקנה שהונהגה כבר בימי הגאונים, והגר"ע יוסף זצ"ל העיד עליה ב"יביע אומר" שהיא אומצה על ידי הרבנות הראשית לישראל. התקנה נועדה לחסום מצבים, שכמוהם ארעו כמה וכמה בשנים האחרונות בקרב הקהילות הבוכריות, שבהם אדם מקדש אשה בשני עדים בלבד, ללא מניין וללא נוכחות רב, ולאחר מכן נוצרו בעיות קשות של עגינות ועוד.

"כל הרבנים פה ביחד מתנים שכל קידושין שיעמוד אדם ויקדש שלא בפני עשרה מישראל ולא על ידי הרב המרביץ תורה באותו מקום הקידושין האלה לא חלין. לא שרירין ולא קיימין", הכריז הגר"י ישראלי, והסביר כי על פי דברי הריב"ש, יש סמכות לבית דין להכריז כך, משום שהקהל נותן כוח בידי בית דין, ולכן קידושין שלא נעשו בפני מניין מראש מופקעים.

כבר לפני שנה, עם הקמת מועצת הרבנות הראשית של קהילות בוכרה בארצות הברית וקנדה, הוכרז על הקמת מערכת רישום נישואין שאליה יעבירו כל הרבנים את פרטי הזוגות שהם משיאים, במטרה למנוע בעיות של פיסולי חיתון, כפי שנהוג בארץ הקודש על ידי הרבנות הראשית.

באסיפה בשבוע שעבר הוכרז על חיזוק הנהגה זו, כאשר ברבנות הבוכרית מקימים בימים אלו מערכת ממוחשבת שתקל על הרבנים את הרישום.