אאא

עיתוי מפתיע: בשעה בה הגיעה הבשורה המרה על הסתלקותו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצל, ישב סגן שר האוצר יצחק כהן בלשכתו בתל אביב עם ראש עיריית חדרה צבי גנדלמן ועסק בבקשה שהגיעה לסגן השר לפני כמה חודשים מהרב אדלשטיין עצמו.

המדובר במבנה ישיבת דרכי הלל בחדרה שעמדה בפניו סכנת פינוי. הרב אדלשטיין שעמד בנשיאות הישיבה פנה לסגן השר, שזכה לקרבה מיוחדת ממנו במשך שנים ארוכות, וזה נכנס לעובי הקורה והצליח לא רק למנוע את הפינוי אלא רתם את ראש העיר שנבחר מטעם סיעת יש עתיד לטובת הישיבה כאשר בימים אלו עוסק סגן השר בניסיון להביא את העירייה אף להרחבת המבנה.

באחד המכתבים האחרונים שכתב הרב אדלשטיין לפני פטירתו והגיע לידינו מודה הרב לסגן השר על פעילותו להצלת הישיבה וכותב בכתב ידו: ״תשואות חן חן להרה״צ ר׳ יצחק כהן הי״ו והקב״ה יוסיף לו הרבה הצלחות מאוצרו הטוב, הכו״ח יעקב אדלשטיין״ .