אאא

במלאת השלושים להסתלקות הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, יתקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה ולחיזוק ימי בין הזמנים לבני הישיבות בבנייני האומה בירושלים, במעמד מרנן גדולי ישראל, כך מדווח הבוקר ב"יתד נאמן".

בשעות הצהריים אתמול (שני) נכנסו הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של נאות יוסף בבני ברק, עם משלחת "ארגון בני הישיבות", למעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', לקבלת הדרכתם וברכתם למעמד.

הגר''ד כהן אצל מרן הגר''ח קנייבסקי
הגר"ד כהן אצל מרן הגר"ח קנייבסקי

הגאון רבי דוד כהן העלה את הצורך הגדול בחיזוק תלמידי הישיבות בימי בין הזמנים, ואת הדבר הגדול שעשו בשכונות ברחבי העיר ירושלים ובמקומות רבים ברחבי הארץ לעמוד לימינם של בני הישיבות במהלך כל השנה, הן בימי שבת קודש והן בימי בין הזמנים.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הרחיב על מעלת מעמד הסיומים ואמר: "לסיים את המסכת שלומדים בישיבה זה תועלת גדולה מאד להמשך החיים שמתרגלים ללמוד ולדעת. אאמו"ר זצ"ל היה משלים איתי בכל זמן את מה שלא הספיקו בישיבה".

הגר''ד כהן אצל מרן הגר''ח קנייבסקי
הגר"ד כהן אצל הגר"ג אדלשטיין

הגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', אמר, כי "ההתאגדות של בני התורה בני הישיבות בכל מקום ומקום זהו דבר חשוב מאוד", וציין כי בכל המקומות חשוב שהכל יתנהל בהכוונתם של רבני הקהילות בכל מקום. הגר"ג הוסיף, כי "סיומי מסכתות על ידי תלמידי הישיבות זה דבר גדול מאוד".