אאא

הגאון רבי אברהם יוסף, רבה של חולון ובנו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, מוסר מידי שבוע שיעור בהלכה בבית הכנסת 'אליהו הנביא' בבני ברק.

"כיכר השבת" מגיש מידי שבוע את השיעור המלא של הגר"א יוסף.

והשבוע בשיעור: "הנכנס למרחץ מה מברך". שולחן ערוך, אורח חיים,  סימן  ר"ל - רל"א. • ברכות המרחץ • גם זו לטובה או מאי דרחמנא עביד לטב עביד • מה הבדל ביניהם • מה מברך איש לרעהו ואיך מדברים עם נשים? •  שינה בצהרים, מותר? אסור? • מה מברך העולה לתורה ומה מברכים אותו.