אאא

שורת רבנים ספרדים יוצאים בקריאה להורים שלא לחפש את הילדים במהלך חג הפורים הקרוב לשוטרים או חיילים.

על המכתב חתומים בין היתר חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, ראש ישיבת 'באר יהודה' הגאון רבי אליהו טופיק, הגאון רבי שלמה בן שמעון, הגאון רבי אהרון ירחי, הגאון רבי יצחק כהן והגאון רבי יעקב שכנזי.

בראש המכתב כותבים הרבנים: "קריאה קדושה להורי ומחנכי תשב"ר. הנה זכינו ואכשור דרא כאשר רבבות מילדי ישראל תנוקות של בית רבן שוקדים על התורה ועל העבודה בתלמודי התורה בארץ הקודש ומתחנכים בדרך התורה הקדושה וכל שאיפתם לגדול בתורה ויראת שמים טהורה ולהמשיך דרכם בקודש בישיבות הקדושות ובכוללים בשקידה מרובה יומם ולילה".

לדברי הרבנים: "לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף על ידי כל גדולי ישראל".

הרבנים פונים למחנכים וההורים: "וודאי שיש להזהיר את הילדים לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה כדי להבדל מהם ומהמונם".