אאא

בשיחה מיוחדת שנשא השבוע מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', לרגל ימי הפורים, עורר "ידוע שבפורים וגם כמה ימים לפני פורים, יש כאלה שיש אצלם רפיון מתורה, ומתעסקים בדברים אחרים על חשבון לימוד התורה, וסבורים שאין איסור ביטול תורה בימים אלו, אבל זה לא נכון, 'והגית בו יומם ולילה' נאמר על כל זמן – וגם על ימי הפורים".

הגר״ג אדלשטיין אמר בדבריו כי "אמנם בפורים יש גם מצוות היום, סעודת פורים, מקרא מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, וצריכים לקיים את המצוות כהלכתם, כמו בכל יום שיש הרבה מצוות חוץ מלימוד תורה, מתפללים, ומניחים תפילין, ועוד, כך גם בפורים, יש לקיים את כל מצוות היום בשמחה, אבל אין היתר לביטול תורה שלא לצורך".

עוד הדגיש כי "בפרט בימים אלו, פורים הוא זמן קבלת התורה מאהבה, כמו שאמרו חז"ל במסכת שבת, וכתוב בספרים כי בכל שנה ושנה בימים אלו חוזרת ההשפעה שאפשר לזכות בהם לתורה מאהבה, כיצד יכול להיות שדווקא בזמן כזה יהיה ביטול תורה?! אם יש ביטול תורה שלא לצורך, נענשים על זה במידה כנגד מידה, שמפסידים הצלחה בתורה".

"ומעשים שהיו בצעירים שעסקו בביטול תורה ובליצנות בפורים, והפסידו מזה מאד! אחד סיפר לי על עצמו, שתמיד היה לומד בחשק ובהתמדה, עד לשנה אחת שעסק בפורים בקלות ראש ובדחנות, וגם היה איזה זלזול בין אדם לחברו, ומאז אותו פורים אין לו הצלחה בתורה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכבר סיפרתי בעבר כמה עובדות על אלו שהורו היתר בפורים לפגוע בין אדם לחברו, אפילו בצורה עדינה, ונענשו על זה מאד בגשמיות וברוחניות. פורים הוא זמן של קדושה, וחלילה לפגוע בין אדם לחברו. זה חמור מאד, ומפסידים בזה ברוחניות וגם בגשמיות".

מרן ראש ישיבת פוניבז׳ הוסיף וסיפר "שמעתי עובדא מלפני שנים רבות על מקום תורה בחוץ לארץ, שהיו שם אברכים בעלי משפחה שהיו זקוקים לישועה, ובפורים עסקו בתורה בהתמדה – ובאה הישועה! פורים הוא זמן שיש בו רפיון מתורה, ומי שמתחזק נוטל שכר כנגד כולם, כדאיתא בירושלמי סוף ברכות אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהם מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה נוטל שכר כולם, בשכר לימוד התורה בפורים זוכים לישועה".

"וכל זה צריך להיות שלא על חשבון בני המשפחה, שאינם צריכים לסבול מזה, אם מישהו אחר סובל יצא שכרו בהפסדו, ויותר מדויק לומר שאין על זה שכר כלל, לא שחסר השכר, אלא אין שכר בכלל, ורק הפסד יש בזה, כי אין שום היתר לגרום צער ועגמת נפש לאחרים, וצריך לנהוג באהבת הבריות, ורק באופן שבני המשפחה אינם סובלים, שכולם מרוצים ושמחים בזה, ואין שום טענות עליו, אזי אדרבה בלימוד תורתו הוא מזכה את כל העולם, ומגן על כל העולם".