אאא

  חשיפת "כיכר השבת":

(צילום: הערשי פרלמוטר)
(צילום: הערשי פרלמוטר)