אאא

"משרד החינוך רואה בתלמידי החינוך החרדי סרח עודף, הם השקופים של הנהלת משרד החינוך", כך אמר היום (שלישי) ח"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט, בתום דיון שעסק בדיווח השנתי לחוק זכויות התלמיד.

לפי סעיף 6 לחוק זכויות התלמיד מחויב שר החינוך למסור לוועדת החינוך דיווח על מספר הרחקות התלמידים לצמיתות שבוצעו במערכת החינוך. בשנת 2016 ביקש יו"ר הוועדה ח"כ יעקב מרגי להגיש לו דו"ח מפורט הכולל נתונים ופילוחים לפי מגזרים, כאשר מהדו"ח שהוגש עולה כי בשנת תשע"ו הורחקו 98 תלמידים לצמיתות מבתי הספר.

40 עררים הוגשו בתשע"ו על הרחקה לצמיתות. מתוכם התקבלו 24 עררים והתלמידים חזרו לבתי הספר, ואילו 16 עררים לא התקבלו והתלמידים הורחקו בפועל. 63 תלמידים (בנים) הורחקו לצמיתות ו-35 תלמידות (בנות); 78 מהממלכתי, 5 מהממלכתי דתי ו-8 מבתי הספר החרדיים.

מנהלת היחידה לאקלים מיטבי וצמצום במשרד החינוך הגב' הילה סגל הציגה בפני חברי הוועדה דו"ח מפורט ובו התפלגות הנתונים לגבי תלמידים שהורחקו לצמיתות בשנת תשע"ו ממנו עולה שבמגזר החרדי הורחקו, כאמור, רק 8 תלמידים לצמיתות.

הדו"ח מדבר על כלל התלמידים בגילאי 18-3 בחינוך החרדי שאליהם מתייחס חוק חינוך.

ח"כ יעקב מרגי אמר בדיון כי "מדובר בנתון שאינו משקף את המציאות. ואם אלו הנתונים שהצליח משרד החינוך לאסוף על הנעשה בחינוך החרדי המסקנה ברורה עבור משרד החינוך התלמידים החרדים הם שקופים היחס אליהם הוא כאל סרח עודף. לא ניתן להציג נתון שאינו מתכתב עם המציאות".

לאור הנתונים שהוצגו, קרא ח"כ יעקב מרגי למשרד החינוך לבדוק את ההרחקות לצמיתות גם במוסדות החינוך החרדיים של המוכר שאינו רשמי. הוא קרא למשרד החינוך - להכין מסמך מעמיק לגבי הרחקות במוסדות חינוך חרדיים שיכלול את כל התלמידים שחל עליהם חוק חינוך חובה.