אאא

פרסום ראשון: ראש עיריית ירושלים ניר ברקת ונציגיו מקיימים בשעות אלו (שלישי) דיונים קדחתניים יחד עם ראשי הסיעות במועצת עיריית ירושלים בגיבוי חברי ועדת הרבנים במטרה להגיע להסכמות ולהבנות מוקדמות בנושא מניעת חילולי השבת בירושלים, תוך ניסיון לגבש מסמך הבנות שיעגן את ההתחייבות לתיקון פרצות הסטטוס קוו זאת בתמורה לתמיכה של נציגי הסיעות החרדיות בתקציב העירייה שיעלה להצבעה מחר במועצת העיר.

רשימת הדרישות נסובה בין היתר על המימון העירוני למנהלים הקהילתיים. הנציגים החרדים דורשים שליטה על העברת הכספים, וזאת בכדי שיוכלו להביא לידי ביטוי את הרוב החרדי והדתי במועצת העיר, ולמנוע תקצוב מקומות ואירועים שמחללים את השבת.

הדרישה הקונקרטית היא - העברת התקציב במסלול הרגיל של ועדת כספים ומליאת המועצה ולא דרך ועדות קטנות ועוקפות בהן אין לנציגים החרדים והדתיים יכולת שליטה.

כמו כן, דורשים הנציגים את הגברת אכיפת מניעת חילולי השבת בירושלים במרכולים, במסעדות ובעסקים, בעיקר במרכז העיר.

עם זאת, אחד הנציגים מדגיש כי "הכל עדיין בטוח, נכון שיש דין ודברים ונסיון להגיע למהלך של הסכמה אבל הכל עדיין רגיש ועלול להתפוצץ".

ל"כיכר השבת" נודע כי מניעת חילולי השבת של החברות העירוניות, דוגמת 'אריאל', 'הרשות לפיתוח ירושלים', 'עדן' ועוד - נמצא עדיין במוקד הדיונים בין ראש העיר לנציגים, כשהשאיפה של כולם היא להגיע להבנות ולהסכמות על נוסח ההתחייבות של העירייה לרבנים.