אאא

רב הרובע היהודי ורבני מפלגת 'תקומה' מפרסמים היום (שלישי) מכתב מיוחד העוסק בטענות לחילולי שבת בירושלים. בין הרבנים החתומים על המכתב ניתן למנות את הרב אביגדור נבנצאל, הרב דב ליאור, הרב בניהו שמואלי, הרב צבי טאו, הרב עמי שטרנברג, הרב חיים שטיינר, הרב איסר קלונסקי, הרב אליהו מדינה והרב משה חיים שלזינגר.

הרבנים כותבים כי "לצערינו הגדול, המצב שנוצר בירושלים עיר הקודש הוא שעשרות רבות של חנויות ועסקים נפתחו בשנים האירונות וקדושת השבת מתחללת ברחובה של עיר והלב קרוע ומורתח ועוד הוסיפו על אלו שמוציאים כסאות ושולחנות לרחובה של עיר בעיצומו של שבת קודש ועינינו רואות וכלות".

"בפרט שלפי מה שהראוני" כותב הרב נבנצאל, "שחילולי שבת רבים מאוד נעשים בעידוד ובתקצוב העירייה ואף במבנים של העירייה רח"ל".

בהמשך כותבים הרבנים: "וח''ו שלא להעלים עין מהדרדור והפרצה הנוראה המתרחשת מול עיננו בירושלים עיה''ק. וכבר צווח יחזקאל הנביא כי משבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם [יחזקאל כב כו] וכבר אמרו חז''ל כי לא חרבה ירושלים עד שהעלימו עיניהם מן השבת. ובזכות שמירת השבת נזכה בשיבת השכינה לציון ברחמים".