אאא

בבית משפט השלום בירושלים הוגש היום (רביעי) כתב אישום נגד יועץ המשכנתאות אליהו מלכה (38) מירושלים, בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות מס הכנסה ושימוש במסמך מזויף.

מכתב האישום עולה, כי מלכה - המפרסם עצמו בעיתונות החרדית כיועץ משכנתאות - הגיש בשנתיים האחרונות מספר רב של בקשות למתן משכנתאות או הלוואות לבנקים שונים בשם לקוחותיו, במסגרתן יצר הנאשם מצגי שווא, באמצעות מסמכים מזויפים, כי לקוחותיו הם בעלי יכולת כלכלית נאותה ויוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתאות או ההלוואות, זאת על אף שהם לא עמדו בתנאים הנדרשים לקבלת הלוואות.

בכך הצליח מלכה להונות את בנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות שאישרו את בקשותיו, והעניקו ללקוחותיו משכנתאות בהיקף שלכ-16,800,000 ש"ח. הלוואות אלו לא היו נמסרות ללקוחות ללא מצגי השווא.

כך נהג מלכה עם כ-23 לקוחות וקיבל מהם במרמה שכר טרחה בהיקף של למעלה מ-116,000 ש"ח.

היועץ אף נאשם כי לא דיווח לרשות המסים על הכנסות מהפעילות המתוארת לעיל וכן מפעילות של השכרת דירות המפורטת בכתב האישום, הכנסות בסך כולל של 589,790 ש"ח, ולא שילם מס הכנסה אשר היה חייב לשלם בגין קבלת ההכנסות הללו.