אאא

הדרך לשוויון מגדרי במשרדי הממשלה בכל הנוגע לשכר עדיין ארוכה - כך עולה מדו"ח של הממונה על השכר במשרד האוצר לשנת 2015, המתפרסם היום (ד').

לפי הדו"ח, בגופים הציבוריים, 60% מהעובדים היו נשים. באופן עקבי שכרם של הגברים גבוה יותר בממוצע מזה של הנשים בגופים השונים. ברשויות המקומיות עומד שכרן הממוצע של הנשים על 9,500 שקלים ברוטו בחודש, בעוד ששכרם של הגברים על 12.6 אלף שקל. בחברות הממשלתיות נשים מרוויחות 16.5 אלף שקל בממוצע וגברים 23.7 אלף שקל.

בחינה מגדרית של עובדי משרדי הממשלה כפי שמפרט דו"ח האגף בראשותו של ערן יעקב, מראה כי בעוד שכ-26 אלף גברים מועסקים במשרדים, מספר הנשים עומד על 44.7 אלף. עוד עולה מן הדו"ח, כי בעוד ששיעור המועסקות בפחות מחצי משרה בקרב הנשים עומד על 8.4%, מסך הגברים המועסקים במשרדי הממשלה שיעור המועסקים בפחות מחצי משרה עומד על 4.45%.

כמו כן, בעוד ש-9.6% מהנשים מועסקות בהיקף של בין חצי משרה ל-75% משרה, בהיקף משרה זה מועסקים רק 1.9% מהגברים. עבור כלל עובדי המדינה, שיעור הנשים עומד 63.7% מסך העובדים, לשם השוואה לפני 20 שנה, ב-1997, שיעור הנשים היה גבוה ב-5.4%.

הממונה על השכר מציין נתון אופטימי שלפיו בהשוואה לשנת 1997, חל צמצום בכל רכיבי השכר בין נשים לגברים - אולם הפערים עצמם עוד קיימים. מתוך כל משרות הבכירים בשירות המדינה, 38% בלבד הן נשים. הפערים בשכר במשרות אלה זניחים, לטענת הממונה על השכר, כאשר סיבה מרכזית לכך היא כי אין תשלום עבור שעות נוספות - מה שבדרך כלל מעצים את הפער בין המינים.