אאא

מסתבר שתחרות בהחלט יכולה להועיל לילדים להגדיל את שיתוף הפעולה ביניהם. מחקר מטעם החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת לינקולן שבבריטניה, שהתפרסם לאחרונה ב-journal scientific report, מצא כי תחרות בין קבוצות מגבירה את שיתוף הפעולה בין ילדים בתוך הקבוצה. 

מדובר בכלי יעיל במיוחד שהורים יכולים להשתמש בו כדי לעודד את ילדיהם לעזור בבית, במקום לאיים על הילדים ניתן פשוט לחלק את הילדים לקבוצות ולעשות ביניהם תחרות מי מסיים ראשון.

במחקר בדקו איך אלמנט התחרות בין קבוצות ילדים משפיע על מידת שיתוף הפעולה ביניהם. במדגם שכלל 120 ילדים בגילאי 3-10 נעשתה השוואה בשני תנאים: קבוצת ילדים שיש לה משימה קבוצתית וקבוצות ילדים שיש לה משימה קבוצתית ובנוסף מתקיימת תחרות בין הילדים, כלומר בין קבוצות שונות.

החוקרים מצאו שכאשר הוסיפו תחרות בין קבוצות, מידת שיתוף הפעולה גבר בין הילדים באותה קבוצה. כמו כן, מצאו החוקרים שמידת שיתוף הפעולה בתוך הקבוצה בתנאים של תחרות, עולה ככל שגיל הילדים עולה. אחת הסיבות לכך נבעה מכך שהמחקר תוכנן להישגים שמצריכים יכולות מתמטיות, שילדים בני שש ומטה עדיין לא שולטים בהן היטב.

לטענת החוקרים, שיתוף פעולה בין ילדים בקבוצה בתנאי תחרות יכול להיות תגובה ל"איום" חיצוני, ללא קשר למיקסום תוצאות. ההנחה היא שמדובר בהתנהגות אנושית שבה רגישות ל"איום" מבחוץ מובילה להתנהגות מולדת (נתינה חברתית) ולתגובה רגשית (אושר או אשמה) שאינן קשורות בהכרח לאסטרטגיות של קבלת החלטות.