אאא

בשנת 2016 נמכרו כ-48.8 אלף דירות חדשות, ירידה של 3.5% בהשוואה לשנה שעברה – כך עולה מהסקירה שפרסמה היום (ה') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתוכן נמכרו כ-29.8 אלף יחידות דיור על ידי קבלנים ויזמים, אשר מהווים ירידה של כ-4.9% לעומת הנתון המקביל בשנה שעברה.

פרסום הסקירה מגיע לאחר חודש שבו החליטה הלמ"ס להקפיא את פרסום הנתונים בעקבות ליקויים שהתגלו במסד הנתונים של משרד הבינוי והשיכון. כתוצאה מכך הוחלט בלמ"ס לערוך מספר שינויים בסקירה, במסגרתה יפורסמו נתונים חלקיים שהמידע לגביהם אמין – כמות הדירות החדשות שנמכרו על ידי קבלנים ויזמים וכמות הדירות החדשות 'שלא למכירה' (קבוצות רכישה, זכויות של בעלי הקרקע ועוד). בנתונים לגביהם התגלתה בעיה – היצע הדירות שנותרו למכירה בסוף תקופה – טרם נפתרה הבעיה ולכן הוחלט להקפיא את הפרסומים בנושא. בלמ"ס ציינו כי: "החלטה זו התקבלה בעקבות החשיבות שמייחסת הלמ"ס לנושא שעומד במרכז ההתעניינות הציבורית, ומתוך רצון שלא לעכב את פרסום כל הנתונים למשך תקופה ארוכה".

בתל אביב וירושלים נרשמה הכמות המבוקשת הגדולה ביותר של דירות חדשות – כ-2,480 וכ-2,410, בהתאמה. בשתיהן חלה ירידה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בהשוואה לשנה שעברה: ירידה חדה יותר בירושלים (כ-29%) וירידה מתונה יותר בתל אביב (4%). בעפולה נרשמה הירידה הגדולה ביותר (37%), כאשר ירידות בספרות כפולות נרשמו גם בפתח תקווה (22%), חיפה (20%), וירידה של כ-12% בכל אחד מהיישובים באר שבע ואשקלון.

לעומת זאת, בלוד נרשמה מכירת דירות בכמות של כ-1,130 דירות בהשוואה ל-112 בשנה שעברה. גם בקרית גת נרשמה עלייה משמעותית בכמות הדירות החדשות שנמכרו – 900 ב-2016 לעומת 148 בשנה שעברה.

באשר לדירות 'שלא למכירה', נרשמה ירידה מתונה בשיעור של 1.1% בהשוואה לשנה שעברה. על פי הנתונים, החלה בניתן של כ-3,880 דירות בקבוצות רכישה בשנת 2016, דירה אחת לכל 7.7 דירות שמכרו קבלנים. בתקופה המקבילה אשתקד החלה בנייתן של כ-2,230 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 14.1 דירות שמכרו קבלנים. בבחינה לפי מחוזות נמצא כי במחוז המרכז החלה בנייתן של 1,530 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 6.4 דירות שנבנו על ידי הקבלנים ובמחוז תל אביב החלה בנייתן של כ-1,380 דירות בקבוצות רכישה - דירה אחת לכל 3.7 דירות שמכרו קבלנים.

הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן), שנרשמה בשלושת החודשים האחרונים (נובמבר 2016 - ינואר 2017) הייתה נמוכה ב-5.1% לעומת הכמות המבוקשת שנרשמה בתקופה אוגוסט-אוקטובר 2016. לפי מרכיבי הכמות המבוקשת, נרשמה באותה תקופה עלייה של כ-9% במספר הדירות החדשות שנמכרו, ואילו במספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן, נרשמה ירידה של כ-23%. יצויין, כי הנתונים לשלושת החודשים האחרונים חלקיים בלבד והם עשויים להשתנות במידה ניכרת.