אאא

מידי פעם בפעם בעידנא דחדוותא יושב הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת "קרית מלך" עם תלמידיו ומקורביו ומפליא קולו בשירה מתוך הנשמה לכבודו יתברך.

מדובר ברגעים מרטיטי לב להם זוכים התלמידים הנאמנים לאחר שעות לימוד ארוכות בצוותא עם מורם ורבם.

הגר"י בורנשטיין ידוע לצד גאונותו ולמדנותו המופלגת וכמי שנחשב ממעתיקי השמועה מתורתם של ראשי ישיבות וגאוני ליטא גם בחוש המוזיקלי אותו הוא מנצל על מנת להחדיר בבני הישיבה ערגה וכיסופין לבורא יתברך.

בחג הפורים התאספו בביתו של הרב בורנשטיין קבוצה ממומצמת מנבחרי תלמידיו ויחד שרו ניגונים עתיקים מעולם הישיבות במזרח אירופה.

צפו בראש הישיבה ברגעי השתפכות הנפש בניגון הידוע "אמר אביי"