אאא

יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם (הליכוד) עוקף את הנציגים החרדים ומבטיח לפעול להסדיר בחקיקה את מעמדם של מוסדות המוכר שאינו רשמי.

במהלך פגישה שקיים ח"כ אמסלם עם הנהלת פורום מוסדות מוכש"ר, הוא התוודע לסיפורם של עשרות אלפי ילדים שוסבלים מאפליה לרעה לעומת התלמידים האחרים במערכת החינוך.

"אני מתקשה להבין למה אין תקצוב הולם וראוי למוסדות המוכש"ר החרדי כשלרוב מדובר בתלמידות אשר עומדות בכל חובות לימודי הליב"ה, שמוסדות הלימוד נתונים לפיקוח מלא של משרד החינוך ומשמשים את האוכלוסייה הכי חלשה מבחינה סוציו-אקונומית", אמר ח"כ אמסלם.

ח"כ אמסלם הבהיר כי סיוע לתלמידות הללו הוא משימה חברתית מהמעלה הראשונה ויש לטפל בנושא זה בהקדם. "לא יתכן שתלמיד אשר עומד בכל התנאים והכללים של משרד החינוך יתוקצב בפועל רק ב- 40 מהתקציב המקביל לכל תלמיד בישראל", הוסיף.

ח''כ אמסלם עם מנדי גרינבוים מנהל מוסדות ויזניץ ודוד שרפר
ח"כ אמסלם עם הרב מנחם גרינבוים מנהל בנות ויז'ניץ ודוד שרפר

אמסלם הודיע כי בכוונתו להגיש בנושא הצעת חוק שתעגן את מעמד תלמידי המוכש"ר. "אם במשרד החינוך סבורים כי יש מי שמנצל את המעמד שמקנה מוסד מוכש"ר כדי ליצור פערים בחברה, ראוי לשקול הפחתה בתקציבו, אך אין ליצור באופן גורף פערים כאלו כלפי תלמידים חלשים שעומדים בכל הדרישות".

דוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר אמר כי הם מאמינים שאכפתיות שח"כ אמסלם גילה יביאו לתזוזה חיובית.