אאא

החיבור בין חידושי הטכנולוגיה לעולם הרבנות ובעיית ההתבוללות והדרכים להתמודדות יעמדו במרכז כנס הרבנים השנתי של "מרכז רבני אירופה" שמתקיים אי"ה בימים אלו בפומציה שבאיטליה. הרבנים ישמעו על גיור כהלכה בתפוצות, האפשרויות שפותח בפניהם מאגר רישום נישואין עולמי, על כלים פרקטיים לבעיית העגינות ושורה של חידושים בעולם הכשרות ופתרונות טכנולוגים לשבת.

נושאים נוספים שיידונו יהיו כיצד יכולים רבני הקהילות לעורר את הזהות היהודית בקרב יהודים שאינם רשומים בקהילה? וכיצד ניתן להסביר את חשיבות טהרת הבית היהודי לזוגות צעירים הרחוקים מאורח חיים דתי.

פאנל מיוחד יעסוק בנושא קירוב סטודנטים ליהדות ושמירת מצוות. בראש הפאנל יעמדו הרב יעקב יצחק בידרמן מוינה והרב יונתן טוויל, יו"ר ארגון 'טל' בלונדון שעוסקים בתחום.

בכנס צפויים לשאת דברים הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף, הגאון הרב גבריאל צינער מחבר סדרת הספרים 'נטעי גבריאל', הגאון הרב חיים יוסף דוד וייס מחבר שו"ת ויען דוד, הג"ר משה הלפרין מרבני מכון טכנולוגי להלכה, הגאון הרב יהודה ברייטקופף אב"ד בתפוצות, המרצה הנודע הרב מרדכי נויגרשל, הרב חזקיהו סאמין מנהל המחלקה לרבנות ונישואין במשרד הדתות ושורה של רבנים ודיינים ממדינות אירופה.

מנכ"ל מרכז רבני אירופה הרב מנחם מרגולין אומר: "הכנס השנתי, אשר נערך בסיוע 'קרן מרומים'  ו'קרן חוליא' שמיסודה של קרן מתנאל ומנהלה מר אלברט אפללו, הוא אינטנסיבי מאוד, נדונים בו שורה ארוכה של נושאים, שרק את חלקם פירטנו. לכנס השנתי יש חשיבות רבה בעצם המפגש בין רבנים מכל קצוות אירופה, שבוחנים יחד נושאים מגוונים ומחווים דעה מנסיונם, בבחינת איש את רעהו יעזורו.

בהתייחס לנושא הכנס אמר סמנכ"ל מרכז רבני אירופה, הרב אריה גולדברג: "גייסנו שורה של מרצים ורבנים הנחשבים למובילים בתחומם במטרה להבטיח את התועלת הלכה למעשה של הנושאים החשובים שיעלו בכינוס ונמצאים על שולחנות הדיונים במרבית הקהילות היהודיות באירופה".

הכנס ייערך בשיתוף פעולה עם רבני רומא, שמציינים כי "כינוס כזה של רבני אירופה מהווה חיזוק ועידוד לקהילה היהודית המקומית  ולפעילות היהודית בעיר".

במהלך ימי הכינוס יתקיים פאנל מיוחד 'הלכה למעשה' עם חברי נשיאות ומועצת 'מרכז רבני אירופה' שישיבו לשאלות הרבנים.

ביום שלישי בערב יתקיים ערב הוקרה מיוחד, בהשתתפות הרבנים מאירופה, ובו יתארחו ראשי הממשל המקומי לצד בכירי האיחוד האירופאי, שצפויים לשאת בו דברים והכרזה מיוחדת שנשמרת עבור הכינוס.