אאא

המחאה על מעצר העריקים: ביטאון 'הפלג הירושלמי', עיתון "הפלס", מפרסם הבוקר (שלישי) מכתב מיוחד של מנהיג 'הפלג' הגאון רבי שמואל אוירבך, בו הוא כותב כי לנוכח "גזירות השמד להוציא תלמידי ישיבות מספסלי בית המדרש וגיוסם למסלולי הצבא", הוא קורא להשתתף בעצרת גדולה שתתקיים בימים הקרובים.

תחת הכותרת "על משמר התורה והיהדות", כותב הגר"ש אוירבך, "אוי מה היה לנו, ולב מי לא יחרד, כי קמים עלינו פריצי עמנו, אשר עינם צרה בכל קיומה ושגשוגה של ציבור החרדים לדבר ד' ותורתו, ועושים כל מיני תחבולות רשע, לעקור את הכל חלילה, ושולחים ידם בלב האומה והיהדות, בהישיבות הקדושות ליבם של ישראל, חלילה וחלילה, לא תהא כזאת בישראל, וכל גזירות השמד, להוציא בחורי ישראל מבית המדרש, לגיוס למסלולי הצבא ואביזרייהו, לא יקום ולא יהיה ח"ו, עוצו עצה ותופר וכו' ולא יקום כי עמנו אל".

הרב אוירבך מוסיף וכותב: "לא עת לחשות, לראות כבלע את הקודש חלילה וחלילה, חובה על כל אחד ואחד להשתתף בעצרת הגדולה, אשר היא מחאה גדולה למען כבוד שמים להעביר גזירת הגיוס וכל הגזירות הקשות לעקירת הדת, והקב"ה ישמע לקול שועתינו ויחיש לישועתנו ויגאלנו".

מכתבו של הגר''ש אוירבך
מכתבו של הגר"ש אוירבך

פרטי העצרת ומועדה יתפרסמו בימים הקרובים לאחר שיושלמו הסידורים, אך בפלג הירושלמי ישנה תכונה ודריכות, זאת לאור הערכות כי מנהיגם הרוחני עומד לשאת דברים שיתייחסו למחאות אל מול שלטונות הצבא.

ל"כיכר הדבת" נודע כי העצרת המדוברת - על פי המסתמן כעת - תתקיים בשיתוף 'העדה החרדית', ותיערך להערכת המארגנים ככל הנראה בשבוע הבא ביום חמישי ג' ניסן. אך כאמור, מועד קיום העצרת ומיקומה לא נקבע עדיין באופן סופי.