אאא

באמצע החודש הבא היה אמור להיות מופקד בחשבונם של הזכאים, התשלום האחרון של מענק עבודה לשנת המס 2015. בשל חג הפסח המתקרב מודיעים היום (רביעי) שר האוצר ומנהל רשות המסים כי ההפקדה תוקדם בשבועיים ותבוצע כבר ביום רביעי הבא.

כ-262,000 שכירים זכאים למענק זה, המוכר כ'מס הכנסה שלילי'. סך ההפקדה הכולל הנוכחי, מגיע לכ-390 מיליון ש"ח. בסך הכל, עבור כל 273,000 זכאי שנת המס 2015, הופקדו/יופקדו יותר ממיליארד שקלים.

הכללים לזכאות במענק בעבודה בשנת 2015 היו זהים לאלו, שעדיין רלוונטיים, עבור שנת המס 2016: שכירים ועצמאים שבשנה עבורה מוגשת הבקשה מלאו להם 23 והיה להם לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 19, או שכירים ועצמאים ללא ילדים ובלבד שמלאו להם 55 באותה השנה.

כמו כן, על ההכנסה החודשית הממוצעת באותה השנה להיות גבוהה מ-2,050ש"ח ונמוכה מ-6,660 ש"ח.

את המענק יכולים הזכאים לו לקבל באחת משתי האפשרויות הבאות: הגשת בקשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים (אותה יכולים להגיש מי שהגישו בקשה למענק עבודה בשנתיים האחרונות), או בכל אחד מסניפי וסוכנויות דואר ישראל.