אאא

איילה

עוד תרוצי איילה, חופשיה בארצך

ארץ הצבי, אל תעצבי, מעצם היותך

את קורנת את קורנת מבעד לכסות הפנים

אור גנוז ממך בוקע דוחה מחשכים

אילה, אילה אילה שלוחה לדרך העולה ועולה

אילה אילה , העולה את כל הדרך , לא קלה, אצילה

מתפללים חושבים עליך, הרבה כלכך הרבה

עם שלם מאחוריך, שמך נודע גם בהחבא

את ודאי כבר מחייכת מבעד למסך ההסתרה

מחיל אל חיל את הולכת ,הלב אומר שירה

כבוד בת מלך, פנימה פנימה, את כלכך יפה

עוד מנין שנים קדימה,תסתיר רק הינומה

לא יוכל לך כל התוהו, השועלים שבכרמים

תחת כנפי השכינה עוד בוער הסנה האלהי

מילים ולחן: עובדיה חממה

עיבודים: עובדיה חממה ואסי בן סימון

הפקה מוסיקאלית: עובדיה חממה