אאא

לקראת השקיעה ביום רביעי האחרון הגיע האדמו"ר מקופישניץ בראשות כמה מחסידיו לשאיבת מים שלנו למצות שנאפו על ידו יום לאחר מכן.

לאחר מכן קיים הרבי את מנהג ברכת האילנות, המנהג שיש המקפידים לקיימו כבר בראש חודש ניסן הינו במשך כל חודש האביב.

צפו בגלריה של הצלם הרב ברוך אוביץ