אאא

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, קיים היום (שני) מכירת חמץ בבית הנשיא יחד עם הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי  שלמה משה עמאר, כחלק מההכנות החגיגיות לקראת חג הפסח.

במעמד המכירה מינה הנשיא את הרב כשליחו למכירת החמץ בבית הנשיא ואמר: "הריני ממנה את הרבנים הנכבדים שיהיו שלוחיי למכור את החמץ שברשותי וברשות שולחיי".

לאחר מכן חתם ריבלין על שטר המכירה לחמץ שכלל את בית הנשיא כולו, כולל את דירתו של הנשיא במשכן ואת דירתו הפרטית. מנכ"ל בית הנשיא, הראל טובי, חתם אף הוא על השטר למכירת החמץ שבמחלקות השונות של בית הנשיא.

בסיום בירך הגר"ש עמאר את הנשיא ואיחל לו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לכבוד הנשיא, בריאות איתנה וחיים טובים שמחים ומוצלחים, אמן כן יהי רצון"