אאא

חבר מועצת עיריית ירושלים חיים כהן עלה בצהריים (שני) למעונו של הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף בכדי להתברך לקראת חג הפסח והמינוי החדש בעירייה.

במהלך המפגש, הגר"י יוסף שיבח את כהן על כך ש"זכה לשמש את מרן הגרי"ש אלישיב" וסיפר: "כשאני הייתי צעיר, בבין הזמנים הייתי הולך עם אבא שלי לבית הדין, מה אני יעשה? היינו באים מתל אביב לירושלים. מי היו הדיינים? הרב אלישיב ואבא שלי. אני הייתי עושה לרב אלישיב כוס תה".

הראשל"צ סיפר: "הרב אלישיב היה שואל אותי ובוחן אותי. היה פעם אחת שלא ידעתי מה לענות, אבא שלי נתן לי צביטה ביד, התבייש אני לא עונה...".

"היית שם שנים, שנים. זכית, לא כל אחד זוכה לזה", הוסיף הגר"י יוסף. 

בסיום הפגישה בירך הרב הראשי את חבר המועצה: "שיהיה לך ברכה והצלחה, תזכה לסיעתא דשמיא, יש החלטות חשובות. כל אשר תפנה תצליח".

"יש לך עוד עתיד", סיכם הראשון לציון.