אאא

בישיבה דרמטית של ועדת השחרורים בשב"ס, לפני זמן קצר, הוחלט לשחרר מהכלא את הרב אליעזר ברלנד מנהיג קהילת 'שובו בנים'.

מיד עם קבלת ההחלטה, הגישה פרקליטות המדינה בקשת עיכוב ביצוע למימושה, מאחר והיא מתכוונת ככל הנראה להגיש עליה ערעור.

הרב ברלנד, כזכור, מרצה את מאסרו לאחר הרשעתו בביצוע מעשים חמורים.

בפירוט החלטת וועדת השחרורים נאמר בין השאר כך: "האסיר יקיים את כל תנאי השחרור המפורטים בחוק; שחרורו של האסיר יהיה ישירות למלונית הסמוכה לבית החולים הדסה, מדלת לדלת. האסיר ישא בכל ההוצאות הכרוכות בשהותו במלונית ובמימון צוות האבטחה".

"שהותו של האסיר במלונית היא בתנאי מעצר בית מוחלט, כל בקשה של האסיר לשינוי תנאי שהייתו במלונית טעונה אישור של וועדת שחרורים".

"נקבע דיון למעקב ביום 20.4.17, האסיר יתייצב בשעה 14:10 בכלא מעשיהו לדיון זה. לקראת התייצבותו של האסיר למעקב בתאריך הנ"ל, יציג האסיר לוח מפגשים טיפוליים מטעם "התחלה חדשה" .לאחר קבלת לוח המפגשים הנ"ל יקבעו ע"י הוועדה הסדרי היציאה של האסיר מהמלונית ל"התחלה חדשה". 

"האסיר יוכיח להנחת דעתה של הוועדה בישיבת המעקב הראשונה שנקבעה לתאריך 20.4.17 כי נקט בכל האמצעים הדרושים עליהם סוכם עמו במהלך הדיון לפיהם יובטח שלומם של כל המתלוננים בפרשה זו באופן שלא יאונה להם כל רע מעתה ועד עולם".

"האסיר מוזהר שאם יפר תנאי מתנאי השחרור, הוא עלול למצוא עצמו בפני בקשה להפקעת שחרורו המוקדם. מובהר לאסיר כי אין לשנות תנאי מתנאי השחרור ללא אישור וועדת השחרורים. כל בקשה לשינוי תוגש באמצעות "התחלה חדשה".

"לנוכח חג הפסח הקרב ובא הובהר לאסיר ששהותו בחג תהיה אך ורק במלונית כאמור לעיל ולא בכל מקום אחר".