אאא

הבהרה: אף שכל השיעורים המוצגים הם לפי משקל, כדעת מרן הגר"ע יוסף וגדולים רבים, מי שנהג ללכת לפי נפח - ימשיך במנהגו.

את ספרי הרב חוטה ניתן להשיג בטלפון 058-3246810, או 02-5802986.