אאא

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלביט הבהיר היום (שלישי) כי ההחלטות שהתקבלו בעניין תאגיד השידור הציבורי אינן משקפות 'הכשר ערכי', כי אם הכשר משפטי.

הדברים נאמרו במכתב שנכתב על ידי עו"ד גיל לימון, עוזרו של מנדלבליט, ומוען לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני).

ורבין דרשה שמנדלבליט יפסול את עצמו מעיסוק בתאגיד, ובמכתב התשובה צויין כי היועץ המשפטי לממשלה הנחה את צוותו ואת הדרג המדיני לגבי גבולות החוק ומה הן ההגבלות המשפטיות שבגבולותיהן הוא יכול לקבל החלטות בעניין התאגיד.

מנדלביט הבהיר כי אין בעיה משפטית לקבל את מתווה התאגיד, אך "קביעה מעין זו של היועץ המשפטי לממשלה מוגבלת לשדה המשפטי בלבד ואין משמעה מתן הכשר ביחס לטיב ההחלטה או ביחס לנכונותה במישור הציבורי", לשון המכתב.