אאא

פרסום ראשון: שופטי בית המשפט העליון מקפיאים מינוי מנכ"ל קבוע לבתי הדין עד שתמונה אשה לתפקיד סמנכ"לית בתי הדין, כפי שהבטיח מנכ"ל משרד הדתות עודד פלוס, כמו כן - מבקשים השופטים לזרז את הדיון בתיקון החוק שיאפשר התמודדות אשה לתפקיד מנכ"לית בתי הדין.

בהרכב בראשות המשנה לנשיאה אליקים רובנשטיין הכריעו השופטים בעתירה של עו"ד בתיה כהנא דרור ועוד בבקשתן לאפשר לאישה להתמודד על תפקיד המנכ"ל.

בהחלטה כתבו השופטים: "נמסר לנו כי הוגשה לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת טיוטה מתוקנת של התקנות  והיא ממתינה לדיון. אנו מחלים פני יו"ר הוועדה כי הדיון ייערך בהקדם האפשרי, ככל הניתן מיד לאחר פגרת הפסח".

בחלק השני של העתירה מותחים השופטים ביקורת על מנכ"ל משרד הדתות שהבטיח למנות סמנכלי"ת ולא קיים: "נושא שני שלפנינו, שיסודו בעקבות שיג ושיח עם בית המשפט, הוא בהבטחה מפורשת של מנכ"ל המשרד לשירותי דת, למינוי אישה לתפקיד סמנכ"ל בתי הדין הרבניים. שמחצית הנזקקים להם הן נשים.

"כעולה מהודעת המדינה "נתקע" הדבר מטעמים כאלה ואחרים, חרף תמיכת היועץ המשפטי לממשלה. מופתים גדולים מזה כבר נעשו בתחום המינויים בישראל, כולל במערכת בתי הדין, אך כאן לא צלחה הדרך. לבקשת העותרות בעקבות שיג ושיח, ניתן בזה צו על תנאי שעניינו ליתן טעם מדוע לא תמונה אשה לתפקיד סמנכ"ל בתי הדין הרבניים. תשובה עד 25.4.17".

בסיום ההחלטה השופטים מתנים את מינוי המנכ"ל הקבוע על שהנושאים יסודרו: "נציין כי פתרון לשתי הסוגיות הללו יאפשר מינוי קבוע לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים".