אאא

בישוב תל ציון נערך אמש מעמד היסטורי ומרגש - כנס יסוד לישיבה קטנה ראשונה בישוב ע"י מוסדות 'המסילה', במעמד נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן וראש מוסדות המסילה רבי משה שרים ובהשתתפות רבני הקהילות וראשי הישוב.

ראש הישיבה והמשגיח פרסו תחילה בפני ההורים והתלמידים את חזון הישיבה ואופיה, ובירכו את מנהל הת"ת הרב יצחק הלי על מסירותו הרבה למען חינוך ילדי ישראל.

עם כניסתו של ראש הישיבה, נעמדו ההורים והתלמידים וקיבלוהו בשירה ובהתרגשות. ראש המוסדות רבי משה שרים הביע את התרגשותו מהגעתו של ראש הישיבה ואמר כי "זה אך ורק בזכותם של תושבי תל ציון בהיותם מסורים לחינוך הילדים לתורה ולירא"ש".

הרב שרים העלה זכרונות מימי הקמת תלמוד התורה לפני כ-17 שנה: "פתחנו את התלמוד תורה עם שבעה תלמידים וב"ה כיום מאות תלמידים מתדפקים על שערי הת"ת, בעז"ה גם הישיבה שאנחנו פותחים היום תפרח ותשגשג", סיים הרב שרים ובירך את כל העוסקים במלאכה שיראו ברכה בעמלם.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה שעודד את היוזמה הברוכה של פתיחת ישיבה לצעירים במקום מגוריהם כהמשך לתלמוד תורה, כמו כן הפליג במעלתם של מלמדי התינוקות, הדריך את רבני הישיבה בעצות ואמר להם כי עליהם להיות מסורים בלב ונפש למען התלמידים.

בדבריו סיפר על היכרותו רבת השנים עם ראש המוסדות הרב שרים: "אני מכיר אותו 70 שנה, יש לו ניסיון רב בהקמת מוסדות תורה. כל מעשיו אך ורק לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה." בסיום דבריו בירך את צוות הישיבה ומנהל התלמוד תורה שיזכו להעמיד תלמידים הגונים.

במהלך הכנס הוקראו מכתביהם של גדולי ראשי הישיבות, ראש ישיבת פורת יוסף גאולה הגר"מ צדקה, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים הגר"ר אלבז וראש ישיבת יקירי ירושלים הגר"י כהן.

בסיום הערב התכנסו התלמידים הצעירים, מייסדי הישיבה לפגישה עם המשגיח הרב אליהו אהרן וצוות הרמי"ם העתידי ושמעו וועד מוסרי לקראת חג הפסח הבעל"ט.

מנהל המוסדות הרב יצחק הלי הודה לראשי המועצה האזורית מטה בנימין וראשי הנהלת הישוב תל ציון אשר סייעו בכל כוחם בהקמת הישיבה, והקצו שטח ומבנים לשנת הלימודים הקרובה, וכבר עובדים במשנה מרץ על הכשרת שטח והשגת תקציב לבניית קבע של מתחם הישיבה אי"ה בקרוב.