אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף יצא הערב (מוצ"ש) במתקפה חריפה נגד הגאון רבי יצחק ברדא מהעיר אשקלון בשל 'הגדה לפסח' שהוציא נגד מרן השולחן ערוך.

במהלך שיעורו השבועי התייחס הרב יוסף לשאלה האם לברך על כל כוס וכוס 'בארבע כוסות' של ליל הסדר, בשלב הזה הזכיר הרב את ההגדה של הרב יצחק ברדא, אך בלי להזכיר את שמו.

הרב פתח את דבריו ואמר: "יש איזה אחד מאשקלון, הוציא איזה הגדה של פסח, וראש העיר באשקלון השתגע אחריו, הלך ותרם לו את זה בכמות גדולה, אלפים ורבבות, מחלק את זה".

הרב הראשי תקף את הרב ברדא ואמר: "מחטיא את הרבים, מחטיא את הרבים ממש. איזה ביטחון עצמי. הוא כותב שם: ליטול ידיים ויברך. 'קיבלנו הוראות הרמב"ם, לא קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך', לברך על כל כוס וכוס מארבע כוסות".

הרב הבהיר את דעתו בהלכה: "זה אשכנזים עושים כך, איך המנהג שלנו? אנחנו מברכים בקידוש, מברכים כוס שני 'אשר גאלנו' ושותים בלי ברכת הגפן, ואז אחרי ברכת המזון. כוס ראשון וכוס שלישי".

הרב הראשי חזר להגדה של הרב ברדא: "הוא הוציא עכשיו הגדה וכתב לברך על כל ארבעת הכוסות. הוא אומר 'הרשב"א והרשב"ם והרא"ש שחלקו על הרמב"ם הם לא ידעו מי הרמב"ם, אנחנו יודעים מי זה הרמב"ם'. הוא כותב על הרא"ש שהוא חלק על הרמב"ם באיזה מקום, הוא כותב עליו 'וכן לא יעשה', חצוף!, אתה נותן מוסר לרא"ש? אתה כותב לו 'וכן לא יעשה'?".

הרב יצחק יוסף המשיך לתקוף את הרב ברדא: "כל גדולי האחרונים, כולם אומרים, מאז זמנו של מרן - אומרים שקיבלנו הוראות מרן. זה בא אומר לך 'לא, כולם טועים, אני למדתי בישיבה בבני ברק ואני עולה על כולם, קיבלנו הוראות הרמב"ם', כולם טועים ורק אתה יודע? איך חינכו אותו לכזה ביטחון עצמי? להכשיל את הרבים!. ראש העיר שלו ככה השתגע אחריו והוציא את ההגדה הזו וחילק ומכשילים את הרבים. ".

בסוף דבריו תקף הראשל"צ ואמר כי הרב ברדא המתין עד לפטירת מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ורק אז הוציא את ההגדה: "אם מרן היה חי, וואי מה היה עושה לו, הוא חיכה אחרי שמרן ייפטר הלך ועשה את זה. מה זה? לחבר ספרים ככה נגד מרן הבית יוסף?".