אאא

שיר השירים מבטא את הקשר הקרוב מכל קשר שבעולם בין הקב"ה לעם ישראל. אותו שלמה המלך אשר כתב את שיר השירים לימדנו "בכל דרכיך דעהו", כלומר כל מה שאנו עושים בחיים, עם הבנה וכוונה מתאימה יכול לקרב אותנו אל הקב"ה, ולעזור לנו לדעת אותו ולדבוק בו. זהו אותו שלמה המלך אשר בנה את בית המקדש, מקום המפגש בין שמים וארץ, בין הקב"ה לבין עם ישראל, ובין הקב"ה והאדם.

נגיון שיר השירים הינו מתוך האלבום "השכינה ביניהם" של הרכב שבט אחים (עם נגן אורח חיליק פרנק) העומד לצאת, בע"ה בסביבות שבועות.