אאא

אלפים מכל שדרות הציבור עמך בית ישראל ובראשם ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, עסקנים ואישי ציבור לצד אברכים ובני ישיבות עברו במהלך ימי החג וחול המועד פסח להתברך ע״י מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת' במהלך יום טוב הראשון של פסח עברו לראשונה מאז אישפוזו של רבן של ישראל בחודשי החורף ושובו לביתו לאחר תפילת מנחה מאות אנשים כשהשמועה והבשורה הטובה עשתה לה כנפיים ברחבי עיר התורה והחסידות.

לאחר מכן בימי חול המועד הגיעו מידי יום אלפים להתייעצות וברכה במעונו של מרן ראש הישיבה.
הבוקר אף הגיע ראש ישיבת פוניבז' הגר״ג אדלשטיין לביקור חג במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ברחוב חזון איש 5 בבני ברק.

כשנכנס ראש ישיבת פונוביז' קם מרן הגראי״ל לכבודו.

במהלך השיחה בין גדולי הדור אמר הגר"ג לראש הישיבה כי: "זכינו לאמונה מוחשית כאשר התפילות של עם ישראל בקעו רקיעים", כשהוא מתכוון לתקופה הקשה בה היה מאושפז מרן ראש הישיבה בבית החולים מעייני הישועה במצב קשה, ועמך ישראל בכל רחבי העולם היהודי נשאו תפילות נרגשות להלחמתו ולבריאותו השלימה.

במהלך השיחה בין גדולי הדור שעסקה בדברי תורה וענייני חג הפסח הקשה הגר"ג אדלשטיין שאלה בעניין אמירת הלל שהתעוררה לו ביום טוב הראשון של חג כאשר מרן ראש הישיבה השיב לשאלה.

לאחר מכן ברכו זה את בברכת חג שמח וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין איחל שנזכה כולנו לראות את מרן ראש הישיבה מאריך ימים על ממלכתו.