אאא

ברוך דיין האמת. בלונדון שבאנגליה נפטר במהלך השבת הרה"ח יהודה אברהם עיבר פלדמן ז"ל, בנו של הנגיד רבי חיים משה פלדמן, איש אמונם של האדמו"רים.

יודל עיבר ז"ל למד בבחרותו בישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר ויז'ניץ בב"ב, שם עשה חיל בלימודיו וזכה לקרבתו של האדמו"ר בעל הישועות משה מויזניץ זצ"ל.

לאחר נישואיו לבת הרה"ח רבי אהרון פלדמן ממנטריאול, עבר להתגורר לצד אביו בלונדון והשתלב בעסקיו הענפים. בשנים האחרונות הפך ל"שר האוצר" של אביו ושימש כיד ימינו וכאיש הקובע בנכסים הכלכליים השווים מאות מליוני לירות שטרלינג.

בשנתיים האחרונות חלה במחלה קשה ונחלש מאוד, אולם למרות הכל הקרין אופטימיות ובני משפחתו קיוו שיצליח להבריא.

בשבת הגדול הידרדר מצבו כתוצאה מבעיות שונות, והוא הובהל לאשפוז בבית החולים בלונדון שם הסתלק לגנזי מרומים.

המנוח היה מקורב במיוחד לאדמו"ר מויזניץ שליט"א, ונמנה לצד אביו על התורמים הגדולים של מוסדות החסידות בארץ ובתפוצות.