אאא

שעה קלה לאחר צאת השבת, ערך מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את ההבדלה על כוס יין, לאחר מכן בירך ברכת בורא עצי בשמים על ענפי עץ המפיצים ריח. במעמד השתתפו בני משפחה ומקורבים בהם ראשי ישיבות ותלמידי חכמים שעברו לאחר מכן להתברך ע"י שר התורה בברכת "א גוט וואך".

בשעה מאוחרת יותר, הגיע הרב נח חפץ ששימח את מרן שר התורה, ושר לכבודו מניגוני החג. ר' נח שר את הניגונים ׳ושמחת בחגך׳ והשיר החב״די ׳ממצרים גאלתנו׳ כשעל פני שר התורה נראתה נהרה ושמחה של מצווה.