אאא

המקובל הישיש רבי שריה דבליצקי, דפק על בימת בית מדרשו לאחר תפילת מוסף של שביעי של פסח ואחרי שירת הים בליל החג, והכריז שהוא "מקיים חובת מחאה" ומתפלא ש"כולם שותקים", תוך שהוא יוצא בחריפות נגד קופות הצדקה שלדבריו "מקיימים מנהגים אסורים לצורך השגת תרומות לקופה והמטרה לא מקדשת את האמצעים".

הדברים מגיעים על רקע פרסומים על תפילות בליל שביעי של פסח בקברים, דבר האסור בתכלית לטענתו של המקובל. כמו כן, אמר המקובל כי הפרסום של קופות הצדקה על תפילה בסמוך לגיגית מים בשביעי של פסח - מנהג שהונהג על ידי הגר"י אדלשטיין זצוק"ל - "יש בו משום דרכי האמורי".

לשואלים, אחרי התפילה אמר הגר"ש דבליצקי שהקופות הנ"ל עוברות 5 עבירות, ופירט, "1 - שמבקשים בקשות ביום טוב, 2 -  שעולים על קברים ביום טוב, 3 - יוצאים מחוץ לתחום בעמוקה, 4 - משום דרכי האמורי, שמתפללים מול גיגית מים וכפי שכתוב בתוספתא, ו-5 - אמירת פסוקים על קברים שאסורה משום לועג לרש".