אאא

במהלך טיש נעילת החג בהשתתפות חסידים רבים לצד אוהדי חצר הקודש נוהג האדמו"ר משאץ דרהוביטש לקיים את המנהג להשליך לעבר הקהל את תפוחי הישועות המהווים סגולה לפרנסה ולהצלחה.

על פי המסורת מי שתופס את התפוח שהרבי זורק לעברו זוכה לישועה עוד באותה השנה.

בחסידות מציינים כי המסורת מוכיחה את עצמה ובעבר זכו תופסי התפוחים לפרי בטן ולהצלחה גדולה במסחר ולזיווגים טובים והגונים ועל כן מידי שנה מגיעים חסידים רבים במיוחד על מנת להשתתף בטיש זה.