אאא

רבבות עמך בית ישראל, בראשם ראשי ישיבות, דיינים לצד עסקנים ואישי ציבור זכו לעבור במהלך ימי חג הפסח האחרון לפניו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ולהתברך ממנו לרגל החג.

"מדובר היה בנס פסח של ממש", סיפרו רבים מהמתברכים, שכן רק לפני מספר חודשים אושפז רבן של ישראל במצב רפואי קשה ביותר בבית החולים מעייני הישועה, תוך סכנה ממשית לחייו, "והנה בחסדי שמיים השיפור העצום התחולל אט אט".

מחמת הדוחק הגדול במקום וכמויות המתברכים הגדולות, זירזו הגבאים כל אחד ואחד מהמתברכים, ו"רגע
כמימרא" - נכנסים ויוצאים.

קבלת הקהל בחג (באדיבות המצלם)

בנושא זה, מובא בגליון "דברי שיח", שאלו את מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את השאלה הבאה: "במשנה ברורה נפסק כי הרואה חכם מחכמי ישראל שלא ראה אותו שלושים יום מברך שהחיינו וברוך שחלק. במציאות, אצל מרן הגראי"ל הזמן כל כך מועט שבקושי אפשר לומר רבע ברכה, איך יש לנהוג במקרה כזה, האם לברך לפני הראיה או אחרי, או לא לברך?"

מרן שר התורה ענה לשאלה: "ברגע שרואים אותו יש להתחיל לברך בפניו ברוך שחלק מחכמתו, ואפשר גם להמשיך הברכה שלא בפניו, ואח"כ שהחיינו - שזה ברכה על עצם השמחה, ואין צריך דווקא ברגע הראשון".