אאא

בשעות הצהריים (חמישי) התקיימה השיחה השנתית של הגאון רבי גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז', בישיבת וכולל בין הזמנים 'בני הישיבות' שבישיבת "בית שמואל" בקרית מטרסדורף בירושלים.

בית המדרש היה מלא וגדוש בעמלי תורה השוקדים על תלמודם גם בבין הזמנים.

דברי פתיחה לכבוד בואו של ראש הישיבה, נשא הגר"י עהרנפלד ראש ישיבת בית שמואל, ואמר שבאנו לקיים כאן "שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך".

הגר"ג אדלשטיין נשא שיחה מיוחדת ודברים נוקבים בחובת האדם בעולמו, וכן על הדרך שבה האמונה משנה את החיים והופכת את האדם למאושר.

"כיכר השבת" מגיש את עיקרי השיחה:

"כשיש אמונה כל החיים משתנים, אם אחד מצער אותי - זה מהשמים, הוא שציער אותי יש לו מידות רעות, אבל בי"ד של מעלה פסקו שמגיע לי צער, זה בא על חטא, ויסורים ממרקים, וחוסכים גיהנום.

"הגמרא אומרת שאש של גיהנום היא פי ששים מאש שלנו, הנפש קיימת וסובלת יסורים איומים, פתחה של גיהנום יותר קשה מכל יסורי איוב. בצער שעברתי הרווחתי גיהנום, בפרט צער של בזיונות הוא צער נפשי, וחוסך הרבה גהינום.

"הרב שך היה אומר שיסורים שכבר היו ועברו - שווים מיליונים, וצריכים לשמוח עליהם. כשחיים עם אמונה הכל משתנה, כשאחד מצער אותי הרי הוא עשה לי טובה.

"חובת הלבבות כותב מעשה באחד שמישהו דיבר עליו לשון הרע ושלח לו מתנה, שכל זכויותיו עברו אליו, והרוויח עולם הבא. אין שום סיבה לקפידה, אלו הם החיים המאושרים של מי שמאמין.

"העבודה היא לזכות לאמונה ברורה, על ידי לימוד ספרי מוסר, וכן על ידי תפילה, שמעתי מהרב דסלר בשם רבי ישראל סלנטר כי בדוק ומנוסה שתפילה על רוחניות מועילה.

"כשאדם חי עם אמונה אז אין שום סיבה לקפידא ולצער, וכל ה'בן אדם לחבירו' היה מסתדר".