אאא

בשעה האחרונה חתמו הצדדים הניצים בישיבת כנסת יצחק ('חדרה קריית ספר') על הסכם הבנות במסגרתו הישיבה לא תתפלג, זאת למרות העימות החריף שנולד בין המחנות בסוף זמן חורף על רקע ההאשמות כי הגאון רבי שמעון נוביק תומך באופן בלתי רשמי בבחורים המזוהים עם 'הפלג הירושלמי'.

ל"כיכר השבת" נודע, כי הרב נוביק חתם על כך שהישיבה תתנהל מעתה ואילך בדרך הנאמנה לגדולי הדור וכל ההכרעות יפלו במעונם של מרנן גדולי ישראל.

מי שיחזיק גם בסמכויות של ניהול הישיבה בפועל הינו הגאון רבי יעקב קארפ, ראש הישיבה, כשהרב שמעון נוביק ייאלץ לקבל את דעתו הסופית.

עם זאת, נודע ל"כיכר השבת", כי על אף ההסכם הודיע הרב אהרן ולדמן - מהדמויות התורניות הדומיננטיות בישיבה, המזוהה עם הזרם המרכזי בציבור הליטאי - כי לא ימשיך לכהן בתפקידו בישיבה החל מזמן הקיץ הקרוב.

כפי שפרסמנו, מי שתיווך בפרשה היו הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, האיש החזק ב'דגל התורה' בירושלים, שישב במשך שעות ארוכות על המדוכה - בהוראת גדולי ישראל - וכעת כאמור ניתן לברך על המוגמר לקראת הזמן הקרוב.