אאא

אמש (ראשון) ליל יום הזכרון לשואה ולגבורה עת התעטף עם ישראל בעצב התקבצו חיילי גדוד נצח יהודה לשמוע עדות מרבה הראשי של אשדוד לשעבר הרב סיני אדלר.

הרב, יליד פראג ואוד מוצל מאש הקרמיטוריום של מחנה אושוויץ ידוע בספריו בהלכה, על התורה ובאגדה. שו"ת ייחודי ידוע שהוציא הרב הוא שו"ת על שאלות הלכתיות בתקופת השואה.

הרב שהתרגש לפגוש חיילים חרדים המשלבים שירות צבאי עם אורח חיים חרדי דיבר עם החיילים על האמונה באלוקים ועל מציאותו של הקב"ה בכל מקום ובכל זמן. הרב הסביר לחיילים "שאבא הוא אבא גם כשנותן סוכריות וגם שנותן מכות" ושכל הצרות הנוראיות שהיו בשואה היו כבר כתובות בתורה בפרשת "בחוקותי" כעונש על כך שעם ה' לא שומע בקולו.

הרב הדגיש לחיילים שאינינו יודעים על מה ומדוע קיבלנו את העונש ואין לנו אף זכות להגיד משהו או לטעון כנגדן. ברגע "שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע" וכיון שכל עם ישראל בסירה אחת חור שעושה אחד מטביע את כל הספינה.

לשאלת החיילים איך קרה שעם "מתורבת ונאור" כעם הגרמני הגיע לשפלות כזאת? ומדוע הגרמנים כל כך שנאו את העם היהודי? ענה הרב שהאנטישמיות והשנאה נובעים מקנאה בקשר של עם ישראל עם בורא העולם וכי כאשר אדם מונע משנאה שורשית כל כך הוא יכול להידרדר לשפל נורא.

השיעור כלל סיפורי עדות על השואה המשולבים בדברי תורה ואגדות חז"ל. החיילים יצאו מהשיחה מחוזקים באמונתם ובקשר הדדי בניהם..