אאא

כינוס חירום התקיים היום בראשותו של גאב"ד העדה החרדית בירושלים הגר"ט וייס ובהשתתפות חברי הבד״צ, זאת על רקע מה שמכונה ב׳העדה׳ החרפה בגזירת הגיוס והמשך המעצרים.

כזכור, בתי המשפט לאחרונה לא עושים חיים קלים לעריקים, צעירים שהחליטו שלא להתייצב בלשכות הגיוס לשם קבלת דיחוי משירות בצבא, ושלחו את צבי פרידמן מבית שמש וישראל טולידנו מאופקים ל-75 ימי מאסר.

כעת כאמור ב'עדה החרדית' מחריפים את הטון ומודיעים במכתב רשמי כי ישקלו להורות לחרדים מהגולה שלא להגיע לישראל: "ומי יודע אם נוכל להמשיך לגור כאן בארץ הקודש תחת שלטון עריצים, ובוודאי שאם ימשיך המצב נשקול להורות לחרדים מארצות הגולה שלא יגיעו לכאן".

"אנו דורשים לבטל את הגזירה ולשחרר את האסירים, שנוכל להחזיק מעמד בגלות הזאת, ולהמשיך לשקוד על דלתי תורה באמונה תמימה כאשר היה באמנה איתנו בכל ימי גלותינו, ובקרוב נוושע בתשועת עולמים בביאת גואל צדק והרמת קרן התורה וגדיעת קרן הרשעים במהרה בימינו אמן", מסיים חברי בד"צ 'העדה' את קריאתם.