אאא

יום הזכרון לשואה שנקבע בלוח השנה של מדינת ישראל גורם לפלח מסוים של התלמידים בציבור החרדי לימים של התלבטות על המהות של הימים, מה הם, והאם ראוי בכלל להיות שותף להם וכוונתי לאותם בני נוער שעזבו את עולם הישיבות לאחר ניסיונות כושלים, ובונים את עתיד חייהם במסגרות המשלבות לימודי קודש ומקצוע, שם מתחילה חשיבה שראויה להתייחסות ראויה ולסייע להם לבנות את עולם הערכים "אידישקייט" בצורה איתנה וברורה, ואנו שנפלה לנו הזכות להנחיל דעה לדור הצעיר המבקשים חקר האמת, מוטלת החובה ללבן את יסודות הדברים שיעברו בצורה הנכונה לדור הבא.

עלינו לדעת שהשואה הייתה מהמאורעות הקשים ביותר שעברו על העם היהודי, די לנו להתבונן בדברי הגמרא (מסכת גיטין נ"ז) "סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזארדן רב טבחים מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת" כך מספר רבי יהושע בן קרחה, ואילו במחנה ההשמדה טרבלינקה נרצחו יותר מ-700 אלף יהודים עד לחורף 1943. ובמחנה ההשמדה בלז'ץ נרצחו 600 אלף יהודים ובסוביבור נרצחו 150 אלף יהודים.

אינני מעוניין להיכנס לפולמוס ההלכתי שנפתח בזמנו בין גדולי הדור באותה תקופה בעניין זה של קביעת צום לזכר הימים הנוראים ההם, אך המכנה המשותף לכל אותם פוסקים הייתה הדעה שמהראוי כן היה לקבוע צום אך לא מחדשים תקנות בהעדר חז"ל, די לנו בתובנה זו על מנת להשכיל ולהבין עד כמה חורבן אירופה היה חמור ביותר שהיה ראוי לקבוע בגינו צום.

תובנה זו חייבת לחלחל עמוק לתודעתנו, שאם לא כן לא נוכל להתייחס לשואה כתוכחה של הקב"ה לבניו, מטרת התוכחה והענישה היא לזעזע מערכות, וכך הייתה השואה כפי שזוועותיה מופיעות אחת לאחת בקללות המפורשות בתורה שניתנה לנו אלפי שנים קודם לשואה, ואם לא נקבל את זה כתוכחה מאבינו שבשמים הפסדנו את מטרתה.

למה הייתה השואה אינני מתיימר להסביר אך ניתן לעיין בהיסטוריה ולראות נתונים שונים הבולטים לעין, והמוכרים לנו מדברי חז"ל שבגינם באה פורענות לעולם, אחד מהם זה הפירוד בין הקהילות היהודיות על אף פריחתם ושגשוגם במקומות שונים ובמיוחד בוורשה הקהילה היהודית הגדולה באירופה והשנייה בעולם שם המחלוקת הייתה נגע של ממש וכשיש מחלוקות יש שחיתות, הלשנות, ריב ומזימה.

כאמור איננו ברי דעת לתקן צום ותענית אך לדעת שהיה ראוי להיות צום ותענית חובה לשנן, ולהתבונן במאורעות השואה, בתקופה שקדמה לה, כי אולי כך נוכל לקיים הנאמר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ולמנוע פורענויות נוספות על העם והאומה.

הרב אברהם ברודיאנסקי ראש בית המדרש ברקאי בישיבת ההסדר החרדית בחיספין