אאא

מעמד תורני מיוחד של פתיחת זמן קיץ לכ-2000 אברכי רשת הכוללים 'יששכר באהלך' צפוי להתקיים ביום חמישי השבוע, כאשר אלפי האברכים מ-38 סניפי רשת הכוללים יתכנסו בראשות ראש המוסדות הגאון רבי אלחנן ויסבורד, לשמוע משא הכנה לזמן קיץ מהגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז', בו הוא צפוי להעביר גם מסר מיוחד לאברכים, זאת במעמד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

יצויין, כי לאחר עיכובים שהיו בתקופה האחרונה בתשלום המילגות ברשת הכוללים 'יששכר באהלך', כשבחלק מהסניפים לא חולקו מילגות בחצי השנה האחרונה, הצליח הגר"א ויסבורד בליוויים הצמוד של גדולי הדור, לסדר סניפים רבים מתוך עשרות הסניפים, כך שהם מקבלים את כל המילגות בשלימות ובמועדם.

הרב ויסבורד עם מרן הרב שטיינמן
הרב ויסבורד עם מרן הרב שטיינמן

בהנהלת רשת הכוללים אומרים כי בסייעתא דשמיא בקרוב ימשיך המבצע בזכות נדבת ליבם של תורמי רשת הכוללים מעבר לים, לממן עוד ועוד מאברכי הרשת בקבלת מילגות באופן קבוע ומסודר לשמחת ליבם הגדולה של האברכים.

הגר"ג אדלשטיין צפוי למסור במעמד דברים מיוחדים, כאות הערכה מיוחדת לגיבוי שלו לכל צעד בפעילותו של הגר"א ויסבורד, ולחיזוקם של אלפי אברכי רשת הכוללים.

במעמד יובאו דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן.