חיים שרגא יברוב בבית המשפט
חיים שרגא יברוב בבית המשפט (צילום: פלאש 90)

מכתב פתוח לבן דוד יקר, איש אשכולות, שקדן, המקפיד על קלה כבחמורה, בן בנם של מחנכים דגולים, הרב הגאון רבי נחום יברוב שליט"א, בימים אלו, כאשר בנך חיים שרגא נתון במעצר ומצוי בעיצומם של חקירות במשטרת ישראל ומדי מספר ימים המשטרה מבקשת וגם מקבלת הארכות מעצר נוספות - וכל זאת בחשד ל'סחיטה באיומים' נגד מפרסמים למען עיתון 'הפלס'.

אתה גדלת בבית של האבא הדגול הרב הגאון רבי משה יברוב זצ"ל, מחנך אציל נפש, אהוב על תלמידיו ושומעי לקחו, שבין מכריו הקרובים ביותר היו קציני צה"ל בשירות, דוגמת סא"ל יונה טילמן שהיה ראש ענף נפגעים בצה"ל.

סביך הקדוש, רבי אלתר יהודה יברוב זצ"ל, היה המחנך בישיבת 'עץ חיים', וכאשר בנו – דודך האהוב, שהוא חמי ומורי – הרב חיים יברוב ז"ל, שמחר (ה') יחול יום השלושים ואחד לפטירתו, (וששמו תואם לשם בנך חיים שרגא, שמן הסתם קרוי על אותו שם), לא השתלב מסיבה כלשהיא במסגרת הלימודים בישיבה, אך דבק בהשי"ת ובמצוותיו, שלח אותו אביו לשרת בצה"ל.

להזכירך שצה"ל של פעם הוא איננו צה"ל של היום, ולא לחיוב... ועם כל זאת, הוא שמר והקפיד על קלה כבחמורה, לא שינה את בגדיו ואת מראהו, והיה לשם ולתפארת, ובעיקר לקידוש ה' מהלך בתוך המחנה.

בחופשותיו הוא המשיך לבוא ולהתפלל ב'שטיבלעך בית ישראל' – שם לא רק שלא צעקו לעברו 'חרד"ק', אלא כיבדו אותו והתייחסו אליו כראוי. בוא וננסה לדמיין אילו היו דוחים אותו, בנוסח החרדים החדשים של 2017, זועקים לעברו חרד"ק ומשליכים לעברו אבנים ורפש, ולא מקרבים אותו בנוסח החרדים הישנים של תשי"ח, מה היה עולה בגורלו ובגורל המשך הדור הנפלא שאותו הקים. אני מפחד אפילו לחשוב על כך.

הוא לא שלח אותו בהסתר ובהיחבא, הוא ליווה אותו בשירה וריקודים ביחד עם כל תלמידי ומלמדי 'עץ חיים'. כנראה שיש עצים אחרים...

והנה במבחן התוצאה, בפרספקטיבה של שנים, דודך חיים ז"ל הקים בית לתפארת: כולם, ללא יוצא מן הכלל, אנשים יראי ה'. חלקם הגדול עוסק בתורה, האחרים מתפרנסים בעבודות קודש – בהוראה, רבנות וכדו'.

האם יש משהו נסתר שאביך וסבך לא ראו, ואתה רואה טוב מהם? האם החינוך לאלימות בהפגנות, והאיומים כלפי מפרסמים למען מטרת הקודש כביכול – לקיום עיתון 'הפלס' – כפי שנחשד בנך, מבטיחים את המשך קיום הדורות יותר מאשר אותה מסורת קדושה.

אני פונה אליך ושואל את שאלותי הללו מתוך הערכה ואהבה עצומה שאנו כולנו, כל בני המשפחה, רוחשים לך ולביתך. אתה, עם כל עיסוקיך הרבים שכולם קודש, תמיד מגיע לכל שמחה ולכל אירוע משפחתי, עם החיוך והטוב שבך, באצילות נפש. מודל לחיקוי ממש.

איך כל זה מגיע אליך ולביתך; מה לך ולכל זאת; מאיפה לקחת ומאין שאבת או נשאבת לרוח הרעה ומליאת מחלוקת ושנאת חכמים? אין זאת כי אם הוכחה נוספת מה כוחו של יצר הרע - ובפרט של זה האמון על זריעת המחלוקת בתוך המחנה.

כותב מתוך כאב גדול, בן דודך אהובך.