אאא

חוקר מיוחד ימונה על ידי בית הדין הרבני כדי לבדוק את טענת הבעל כי היה שתוי כשחתם על כתובת אשתו ושמשפחת הכלה ניצלו את זה כדי להוסיף אפס לסכום אותו הוא כעת נדרש לשלם.

בני הזוג הצעירים נישאו לפני כשנה, והאישה מעוניינת כעת בגט מאחר ולטענתה הבעל נוהג לשתות יותר מדי. אלא שהסכום הנקוב בכתובה אותה שלפה אשתו עומד על לא פחות מ-5 מיליון שקל.

הבעל התעקש בבית הדין כי "מישהו הוסיף אפס ליד ה־500,000 שקל - שגם אותם לא התכוונתי לרשום". "משפחתה של הכלה ניצלה את העובדה שהבעל היה שתוי בזמן שמילא את הכתובה ואביה של הכלה הוא שרשם את הסכום", טוענת באת כוחו עו"ד שרית סולן לפי הפרסום ב'מעריב'. אביה של הכלה, פסיכולוג ידוע, טוען מצידו כי "אף אחד, גם לא החתן שלי, לא יאשים אותי בזיוף".

בינתיים, אמר הדיין לבאת כוחות של הבעל: "מצדי תביאו חוקרים שיוכיחו את טענתכם שהחתן היה שתוי. כרגע הכתובה היא הסכם מחייב".