אאא

אלפים מתושבי בית שמש השתתפו במסע החיזוק המיוחד שערך הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת "סלבודקה", ובראשם רבני העיר, ראשי הישיבות, ראש העיר, נציגי 'דגל התורה', אישי ציבור, בני הישיבות ואלפי ילדי הת"תים יחד עם צוות המנהלים והמלמדים

מסעו של ראש ישיבת סלבודקה החל בשעות המוקדמות של יום שני, "מעמד כבוד התורה" של אלפי תלמידי הת"תים שברמב"ש א' שהתקיים באולם הספורט, כאשר אלפי הילדים הגיעו בבגדי שבת שעה קודם לכן ושמעו על ידי מגיד המישרים הגאון רבי ישראל מאיר שושן שיחת חיזוק על מעלת כבוד התורה לה זכו אלפי הילדים.

עם הגעתו של הגר"ד לנדו פצחו בשירת "ימים על ימי מלך תוסיף", שנמשכה דקות ארוכות.

ראש הישיבה נשא בפני אלפי הילדים דברי חיזוק והביא סיפור ששמע מהגאון רבי משה דויטש זצ"ל בעל מחבר ספר 'זיו הים' ותלמידו ומקורבו של החזו"א. עם סיום דבריו נעמדו הילדים בשיירה ארוכה ברחובה של עיר ללוות את ראש הישיבה בשירת "כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך".

לאחר מכן הגיע הגר"ד לנדו לרמב"ש ג' וברחובה של עיר קבלו את ראש הישיבה תלמידי הת"תים מהאזור בבגדי שבת ובדגלים מיוחדים שהופקו לכבודו של ראש הישיבה ופצחו בשירת "צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל".

הגר"ד נשא שיעור הלכתי בביהמ"ד "אהבת תורה" בהשתתפות המרא דאתרא הגר"א מאירוביץ, כשאחריו נשא דברים הגר"א קורנפלד רב קהילת הגר"א רמב"ש א' שדיבר אודות הזכות לה זכתה העיר בית שמש בכלל ורמב"ש ג' בפרט לקבל את ראש הישיבה אשר זכה למ"ח דברים שהתורה נקנית בהם.

ראש הישיבה נשא דברים במעמד המרכזי של 'איגוד בני הישיבות' בית שמש ומעמד סיום של רשת ישיבות בין הזמנים המרכזית רמב"ש א' שהתקיים בסניף ביהמ"ד לב אליהו כאשר אלפים צובאים על פתחי ביהמ"ד.

הגר"ד לנדו נשא שיעור הלכתי בענין 'חמץ של גוי שהיה באחריות ישראל', ובסיום דבריו אמר דברי חיזוק ובירך את הארגון החשוב איגוד בני הישיבות ואלפי המשתתפים שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה ולכל דרגות נעלות אלו.

לאחר השיעור במעמד הגר"ד לנדו ואלפי בני הישיבות כובד המרא דאתרא רמב"ש א' הגרש"ז פרלשטיין באמירת פרקי תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן הזקוק לרחמי שמים.