אאא

סוגיית הקהילה הקיצונית "לב טהור", שחיה בגו'נגל בגואטמלה, נידונה בבית המשפט בישראל וכעת קובעת השופטת רבקה מקייס, סגנית נשיא לענייני משפחה בבתי משפט השלום במחוז מרכז, כי מדובר ב"כת פוגענית", זאת בדיון בעתירה של היועץ המשפטי לממשלה ושל קרובי משפחה של קטינים בכת.

בקהילה, כך לפי הערכות ישנן בין 50 ל-60 משפחות עם כמאתיים ילדים. השופטת קובעת כי "די בקביעותיי לגבי התנהלות הקהילה כלפי ילדיה כדי לקבוע כי מדובר בכת פוגענית הפוגעת קשות בנפשם ובגופם של ילדי הקהילה".

"עסקינן בקהילה שבה יש פגיעה קשה מאוד, הגובלת עד כדי התעללות, בפרטים שבה בכלל ובקטינים שבה בפרט", כותבת השופטת בהתייחסה למה שעובר על ילדי הקהילה הקיצונית, כי "הראיות שהובאו בפניי - הן בעדויות ישירות והן בעדויות עקיפות, אשר חיזקו עדויות אלה, הביאו אותי למסקנה כי בקהילת לב טהור נוהגים כלפי ילדי הקהילה בין היתר, בענישה גופנית קשה, בנישואי קטינים, החל מגיל 14 לקטינות ו-15 לקטינים - עם בני זוג, שלעיתים הפרשי הגילאים ביניהם - הם של שנים רבות עד עשרים שנה".

כך זה נראה מבפנים: העיתונאית שנכנסה לתוך 'לב טהור' (Inside LTז)

השופטת מתייחסת ל"עונשים" האכזריים שהילדים סופגים וכותבת כי "בנוסף, קיימת מדיניות ענישה כלפי חברי הקהילה הכוללת הפרדת ילדים מהוריהם – גם בגיל ינקות – והעברת הילדים לגדול במשפחה אחרת, מניעת חינוך פורמלי וניתוק מהעולם החיצון ומכל מקורות מידע חיצוניים, הפחדות ואיומים, גירוש מהקהילה של קטינים, אשר אינם סרים לסמכות הקהילה וראשיה ושליחתם לבדם להתמודד בעולם, טענות לביגוד מבדל, נדידה תכופה ממקום למקום, תוך עזיבה בין לילה של מתחם הקהילה ללא כל הכנה, וכל זאת בהתאם להחלטות ראש הקהילה".

"הוכח בפניי", היא מוסיפה, "כי גם חברי הקהילה הבגירים חשופים לעונשים גופניים קשים, גזירות של תענית דיבור וצום, וזאת במשך חודשים כעונש על התנהלות שאינה מתאימה להוראות ראשי הקהילה, דרישה לציות מלא ובלתי מתפשר אחר כל הוראה של ראשי הקהילה, מניעת קשר עם העולם החיצון, התערבות של ראש הקהילה בנישואין ובגירושין של חברי הקהילה, כך שהוא הקובע מי יתחתן עם מי ומי יתגרש ממי, שליטה כלכלית של ראש הקהילה בחברי הקהילה, נתק מהעולם החיצון וממשפחות המוצא ומניעת עזיבתם של חברי הקהילה את הקהילה כרצונם עד כדי דרישה כי חבר קהילה הרוצה לעזוב, עליו לגרש את אשתו ולעזוב את ילדיו".

חברי ''לב טהור''
חברי "לב טהור"

השופטת מסיפה וכותבת כי "הוכח בפניי כי קהילת 'לב טהור' איננה ככל קהילה חסידית קיצונית אחרת. עסקינן בקהילה שבה יש פגיעה קשה מאוד, הגובלת עד כדי התעללות, בפרטים שבה בכלל ובקטינים שבה בפרט. העונשים הכבדים והסנקציות הקשות שהינם מנת חלקם של חברי הקהילה ובאים לידי ביטוי במכות הפיזיות, בהתעללות הנפשית, באיומים וההפחדות, נישואי קטינים, לקיחת קטינים מהוריהם והעברתם למשפחה אחרת, הניתוק הכפוי מבני משפחתם שאינם חלק מחברי הקהילה ועוד, אינם יכולים 'להיטהר' בטענה כי מדובר בקהילה חרדית קיצונית".

כפי שסוקר ב"כיכר השבת", הכת נודדת בעולם ועלתה לאחרונה לכותרות לאחר שבית המשפט בקנדה פסק כי יש להוציא חלק מהילדים מהוריהם. בעקבות הפסיקה, הכת עזבה לגואטמלה, שם היא ממוקמת כעת.

היועץ המשפטי לממשלה ביקש מבית המשפט להכריז על ילדים שמבקשים לחבור לכת כ"קטינים נזקקים". לילדים הללו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ אך הם נעלמו עם הוריהם, כך שפסק הדין יהום ניתן במעמד צד אחד בלבד.