אאא

מזכ"ל הפועל מזרחי אבי סולימן הביע את תמיכתו ביו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לקראת הבחירות הקרובות

אבי סולימן מזכ"ל הפועל מזרחי, הסתדרות העובדים הדתיים הלאומיים, במסגרתה מאוגדים בין היתר עובדי אוניברסיטת בר אילן, בנק מזרחי, מעונות אמונה, עובדי מועצות דתיות, מוסדות חינוך ועוד, הביע את תמיכתו ביו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.

אבי סולימן: "אבי ניסנקורן איש ראוי מאוד להנהיג את ההסתדרות הכללית, מנהיג חברתי שדאג ודואג לכל העובדים במשק. אני חש כי ניסנקורן רואה בציונות הדתית נדבך חשוב בייצוג העובדים במדינת ישראל, על כן אני קורא לציבור הדתי לאומי ולכל חברי הציונות הדתית לתמוך בו לראשות ההסתדרות הכללית".