אאא

הסערה סביב ההדלקות בלג בעומר במירון. לאחר פגישה חריגה ומיוחדת הערב של מפכ"ל המשטרה הערב במעונו של כ"ק האדמו"ר מבויאן, יש הסכם בין המשטרה שתמנע חילולי שבת במוצאי שבת ל"ג בעומר במירון.

לאור בקשת האדמו"ר מהמפכ"ל להימנע מחילולי שבת לאור ההיערכות המקיפה באתר הקדוש במירון, הורה האדמו"ר לדחות את ההדלקה לשעה 01:15 במירון כאשר כך יהיה למשטרה לאור הסיכומים עימה, מספיק זמן להיערך מאז צאת השבת וזאת ללא חילול שבת כלל.

האדמו"ר אשר ממשיך את שושלת אדמורי בויאן בהדלקת המדורה הראשונה והמרכזית במירון, בירך את מפכל המשטרה ורב המשטרה שיזכו לברכה בכל העניינים לאור שמירת השבת. יצוין כי בפגישה נכח גם רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ.

בחסידות מציינים כי ההסכמות לדחית ההדלקה רק לשעה 01:15 ולא לשלוש בבוקר או ללמחרת, מהווה הצלחה של חסידות ביאאן שפעלה להמשיך את המסורת לאורך כל השנים להדליק את המדורה המרכזית בליל ל"ג בעומר, אולם לאור דרישתו של כ"ק האדמו"ר הדבר נעשה בתיאום מלא עם המשטרה שהבטיחה שיימנעו כל חילולי שבת עם הדחיה של ההדלקה לשעה 01:15