אאא

במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש סיימו היום (חמישי) 27 חרדים את הכשרתם כשוטרים - חלקם בשירות חובה וחלרם בשירות אזרחי-ביטחוני. הם צפויים לשרת בין השאר בתפקידי שטח מבצעיים ביחידות הסיור, התנועה והשיטור הקהילתי.

השוטרים החדשים למדו לעומק במשך כחודשיים את סמכויות השוטר, התנסו בטיפול באירועי סיור והתמקצעו בירי, הגנה עצמית וכשירות מבצעית.

יצויין, כי השוטרים הללו כבר מוצבים ביחידות בכל רחבי הארץ, וחלקם אף פועלים בערים חרדיות ו"מסייעים במתן שירות מותאם ואיכותי יותר לאוכלוסייה החרדית", לשון הודעת המשטרה.

כיום משרתים במשטרת ישראל 175 שוטרי חובה חרדים, מחציתם במסגרת שירות אזרחי-ביטחוני ומחציתם כחיילים במסלול השח"מ החרדי (שח"ר משטרה). חלק מבוגרי שירות החובה אף נקלטים עם תום שירותם בשירות קבע במשטרה.

יכולתם של השוטרים החרדים, הרצינות ותחושת השליחות שבה הם מצטיינים, הועלו על נס על ידי כלל סגל הפיקוד בטקס.